WeChat 圖片_20190508175456

 

WeChat 圖片_20190508175445

 

WeChat 圖片_20190508175437

 

WeChat 圖片_20190508175425

 

WeChat 圖片_20190508175418

 

WeChat 圖片_20190508175407

 

WeChat 圖片_20190508175343

 

 

||似煙若霧||
 
五月初上海東方商旅的設計
總監楊婷雅第一次如此奢侈使用煙霧樹
彷彿詩人筆下霧氣瀰漫的港城
替商旅們增添幾許故居一般朦朧的優雅
_______________
延伸美學: www.yiagia.com
 
 

arrow
arrow

    yiagia花雅集美學 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()