close

PO1

 

PO3

 

PO2

 

PO4

 

||層疊||

有時候即便選用同樣的材料
只要善用花器與呈現手法的變化
也能創造出如同建築地景一般
充滿趣味的材質及造型變化
_______________
Designer|花雅集學員O紫芯

延伸美學: www.yiagia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow

    yiagia花雅集美學 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()