close

花博工作照_190315_0009.jpg

花博工作照_190315_0010.jpg

花博工作照_190315_0011.jpg

PO1.jpg

花博工作照_190315_0002.jpg

PO2.jpg

PO3.jpg

花博工作照_190315_0006.jpg

花博工作照_190315_0007.jpg

花博工作照_190315_0008.jpg

花博工作照_190315_0003.jpg

花博工作照_190315_0004.jpg

花博工作照_190315_0005.jpg

花博工作照_190315_0012.jpg

花博工作照_190315_0013.jpg

  • 花博工作照_190315_0014.jpg

花博作品完成照_190315_0010.jpg

花博作品完成照_190315_0015.jpg

花博作品完成照_190315_0017.jpg

花博作品完成照_190315_0004.jpg

花博作品完成照_190315_0005.jpg

花博作品完成照_190315_0007.jpg

花博作品完成照_190315_0008.jpg

花博作品完成照_190315_0031.jpg

花博作品完成照_190315_0032.jpg

花博作品完成照_190315_0033.jpg

花博作品完成照_190315_0034.jpg

花博作品完成照_190315_0036.jpg

花博作品完成照_190315_0040.jpg

花博作品完成照_190315_0001.jpg

花博作品完成照_190315_0002.jpg

花博作品完成照_190315_0003.jpg

花博作品完成照_190315_0042.jpg

花博作品完成照_190315_0038.jpg

花博作品完成照_190315_0037.jpg

 

||鐵樹銀花再現花博|| 
台中花博爭豔館再現花雅集身影
銀白枝芽間綻放灰綠尤加利果苞
透過炫目燈光,水晶剔透光芒夢幻,彷彿掉落童話夢境
躍動的精靈,織造出一場光影流彩的綺麗氛圍
______
Designer|佩蒂.雅寧.慈慧.桂蘭等老師
Assistant |珊元

─特別感謝台灣花店協會楊添得理事長現場加油打氣─
延伸美學: www.yiagia.com
  
 

 

 

 

 

 

arrow
arrow

    yiagia花雅集美學 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()