IMG_2148.JPG IMG_2153.JPG

IMG_2160.JPG

【盤中花園】
運用自然素材做設計
使用最環保的創作方式
是花雅集最大的特色
狗尾草的線條點綴艷紅的玫瑰
奔放又具有典雅之美
------------------------------------------------- 
Designer花雅集學員-0秀雯
延伸美學: http://www.yiagia.com/

arrow
arrow

    yiagia花雅集美學 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()