IMG_0777.JPG 

【 ONLYONE聖誕樹 】

好似穿著高腳玻璃舞鞋的聖誕樹

在桌上玩起X”MAS Party

在視覺上有如漂浮空間中的錯覺

紅綠相間充滿聖誕節的風味

白色的滿天星宛若冬雪飄落聖誕樹上

每株聖誕樹都是學員們一點一滴拼湊

才能造就它的美麗

--------------------------------------------

Designer:李O芬,蘇O蒂

arrow
arrow

    yiagia花雅集美學 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()